Dla rodziców

18 września 2018

INFORMACJE DLA RODZICÓW
 

Ogłoszenie

Drodzy rodzice, 14 października (Dzień Nauczyciela) jest dniem ustawowo wolnym. W naszym przedszkolu będzie prowadzony jedynie dyżur opiekuńczy dla dzieci, których oboje rodziców pracują i nie są w stanie zapewnić opieki dziecku. Prosimy o wpisywanie dziecka na listę, która jest umieszczona na drzwiach wejściowych naszego przedszkola.

 
Przypominamy !

 Zebranie z Rodzicami odbędzie się w poniedziałek  dnia 14 września 2020r. o godzinie 16.30.

Rodzice zobowiązani są do dostosowania się do reżimu sanitarnego.

Zapraszamy

UWAGA!  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO!

Drodzy Rodzice! Przed nami trudny rok, a sytuacja w kraju wymaga od nas WSZYSTKICH zaangażowania i odpowiedzialności. Proszę o uważne zapoznanie się z niniejszą informacją. Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się  1 września 2020roku o godzinie 10.30  dla wszystkich dzieci. W zależności od warunków pogodowych rozpoczęcie odbędzie się: na placu przedszkolnym (słoneczna, bezdeszczowa pogoda) lub w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy (w przypadku deszczu – wtedy zebrania w grupach 3-4-latki, 5-latki,6-latki; po pół godziny każda grupa ). Na rozpoczęciu omówione zostaną szczegółowe zasady pracy i organizacja pracy przedszkola oraz procedury i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa związanego z COVID-19

RODZICE OBLIGATORYJNIE  SĄ  ZOBOWIĄZANI DO PRZESTRZEGANIA PONIŻSZYCH ZALECEŃ BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANEGO Z ROZPOCZĘCIEM ROKU 2020/2021

Dziecko/dzieci na rozpoczęcie roku przyprowadza tylko! Jeden Rodzic/Opiekun

Zarówno dziecko/dzieci i Rodzic/ Opiekun nie mogą wykazywać niepokojących oznak (katar, kaszel, temperatura, złe samopoczucie)

Rodzice mają obowiązek noszenia ochrony nosa i ust (dzieci – wskazane, ale jest to  decyzja Rodziców)

Rodzice mają obowiązek utrzymania dystansu między sobą

Istnieje możliwość wejścia na placówkę pojedynczo, przy zachowaniu maksimum ostrożności z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

Rodzice i dzieci wchodzący na teren placówki mają obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do przedszkola

W razie pytań lub obaw związanych z rozpoczęciem roku – proszę o kontakt pod numerem telefonu w placówce 41 2714807  lub numerem telefonu dyrektora 604638689

 

Dyrektor 
Barbara  Kocia