Deklaracja dostępności

30 marca 2021

Deklaracja w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności – Barbara Kocia
Kontakt: przedszkole.sk@interia.pl
lub tel. 41 27 14 807

W zakresie dostępności cyfrowej:

Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym systematycznie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, dokładamy wszelkich starań, aby na bieżąco usuwać bariery stwierdzane w dostępności do treści publikowanych na stronie internetowej – oświadczenie to ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Samorządowego w  Skarżysku Kościelne.

W zakresie problemów w obszarze dostępności cyfrowej oraz skargami związanymi z jej funkcjonowaniem prosimy o kontakt:

Michał Walkiewicz – mail: michal@skarzysko.com.pl lub telefon 41 27 14 466.

W zakresie dostępności architektonicznej:

Siedziba Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym mieści się ul. Kościelna 5; 26-115 Skarżysko Kościelne.

Do budynku prowadzą dwa wejścia dla klientów. Do wejść prowadzą schody. 

W zakresie dostępności organizacyjno-komunikacyjnej:

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma też pętli indukcyjnych.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego