HISTORIA PRZEDSZKOLA

14 września 2018

Przedszkole w Skarżysku Kościelnym powstało 1 września 1970 roku na mocy decyzji Wydziały Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Starachowicach. Pierwszą siedzibą placówki był prywatny budynek państwa Błachów, w którym powstały dwa oddziały przedszkolne o łącznej liczbie 50 miejsc. W latach 1974 do 2000 przedszkole mieściło się w budynku miejscowej szkoły podstawowej, a od 2000 roku do chwili obecnej zajmuje budynek Urzędu Gminy przeznaczony właśnie na ten cel przez wójta Zbigniewa Celskiego. Ten wolnostojący budynek przy ulicy Kościelnej zajmuje powierzchnię 340 m2, otoczony jest zielenią i ogrodzony wysokim płotem. Obecny budynek przedszkolny dostosowany jest do potrzeb i przeznaczenia. Na placu obok budynku znajduje się wydzielone miejsce na plac zabaw wyposażony w piaskownice, huśtawki i przeplotnie oraz ławki. Przedszkole zajmuję dwie mniejsze i jedną większą salę zajęć. W budynku wygospodarowane są miejsca na dwie szatnie, gabinet dyrektora, kuchnie, gabinet intendentki. Każda grupa posiada własną, bardzo dobrze wyposażoną w pomoce salę, łazienki oraz szatnie. Sale te są niewielkie, ale kolorowe i słoneczne. Na jedno dziecko przypada około 2 m2 powierzchni, co jest dostosowane do wymogów dotyczących placówek przedszkolnych. W salach znajdują się kąciki zainteresowań, w których dzieci bardzo lubią spędzać czas, szczególnie na zabawach tematycznych. Zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane są w pełni do potrzeb i wieku dzieci. W pomieszczeniach umieszczone są tablice tematyczne zmieniające się zgodnie z porami roku i aktualnie realizowanym tematem. Przedszkole nie posiada sali gimnastycznej, a do zajęć ruchowych wykorzystywana jest sala grupy młodszej. Ponadto w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Skarżysku Kościelnym dzieci mogą korzystać z sali sportowej. Kolorowe i estetyczne dekoracje oraz przygotowane kąciki zabaw sprawiają, że dzieci czują się w przedszkolu dobrze. Oprócz zabawek każda grupa posiada pomoce: radiomagnetofon z odtwarzaczem CD, przybory do ćwiczeń, układanki, gry, puzzle i wiele innych. Do wspólnego użytku jest także telewizor, DVD, video i kserokopiarka. W przedszkolu jest bogato zaopatrzona biblioteka z księgozbiorem zarówno dla dzieci, rodziców, jak i personelu. Sale zabaw są jednocześnie salami zajęć, gdzie każde dziecko ma swoją półeczkę i łatwy do niej dostęp. Przy salach znajdują się łazienki, które są dobrze wyposażone, wyłożone płytkami, co ma związek z bezpieczeństwem i łatwym utrzymaniem czystości. Budynek wyposażony jest w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Obecnie w przedszkolu jest łącznie 3 oddziały i liczba miejsc w placówce wynosi 60, a ilość dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

Pierwszym kierownikiem przedszkola, a następnie dyrektorem została Maria Piwowarska, która pracowała na tym stanowisku do 2004. Od 1.IX.2004 roku dyrektorem placówki mianowano Barbarę Kocia – długoletniego nauczyciela przedszkola.

Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelny działa w oparciu o statut, z którego wynikają główne cele i zadania przedszkola, natomiast zasady kwalifikacji wychowanków do placówki i organizacja wychowania w danym roku szkolnym określona jest w corocznie opracowywanym przez dyrektora arkuszu organizacyjnym. Placówka realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz przepisach wydawanych na jej podstawie w szczególności uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.