RAMOWY ROZKŁAD

14 września 2018

Ramowy rozkład dnia w grupie dzieci 3-letnich (grupa CYTRYNKI)

6:30-7:30 – Schodzenie się dzieci do przedszkola (grupy łączone). Zabawy dowolne realizujące pomysły dzieci.
7:30 – 8:20 – Zabawy wspierające zmysły oraz procesy poznawcze dzieci: zabawy na dywanie, integrujące, ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i słuchową dzieci. Praca indywidualna z dziećmi.
8:20 – 8:40 – Zabawy ruchowe przy muzyce lub ze śpiewem. Ćwiczenia poranne.
8:40 – 9:00 – Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe, higieniczno-porządkowe.
9:00 – 9:30 – Śniadanie.
9:30 – 9:40 – Przygotowanie do zajęć.
9:40 – 10:00 – Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
10:00 – 10:20 – Zabawy dowolne dzieci.
10:20 – 10:40 – Przygotowanie do wyjścia na powietrze.
10:40 – 11:50 – Aktywność ruchowa na powietrzu – zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze.
11:50 – 12:15 – Czynności porządkowe i samoobsługowe w szatni po powrocie do przedszkola.
12:15 – 12:30 – Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe, higieniczno-porządkowe.
12:30 – 13:30 – Obiad.
13:30 – 13:45 – Odpoczynek poobiedni. Głośne czytanie literatury dziecięcej, wyciszenie, relaksacja.Zajęcia dodatkowe. Zabawy swobodne dzieci zgodne z zainteresowaniami (aktywności w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze).
13:45 – 14:00 – Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczno-porządkowe.
14:00 – 14:30 – Podwieczorek.
14:30 – 16:30 – Rozchodzenie się dzieci do domów (grupy łączone). Zabawy dowolne dzieci oparte na spontanicznej aktywności.

Ramowy rozkład dnia „JAGÓDKI”

7:30 – 7:45 – Schodzenie się dzieci. Swobodne rozmowy.
7:45 – 8:20 – Zabawy i czynności swobodnie podejmowane przez dzieci. Zabawy w kącikach tematycznych.
8:20 – 8:35 – Zabawa dydaktyczna. Zabawy integrujące grupę.
8:35 – 8:40 – Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe.
8:40 – 9:00 – Czynności porządkowe i higieniczne. Przygotowanie do śniadania.
9:00 – 9:30 – Śniadanie.
9:30 – 9:40 – Przygotowanie do zajęć.
9:40 – 10:40 – Zajęcia edukacyjne wyzwalające aktywności dzieci w różnych sferach rozwoju.
10:40 – 10:50 – Przygotowanie do wyjścia na dwór. Czynności samoobsługowe w szatni.
10:50 – 11:50 – Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki.
11:50 – 12:15 – Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci. Obserwacje dzieci, diagnozowanie ich zachowań i umiejętności, rozmowy indywidualne. Wspomaganie i korygowanie rozwoju – praca z dziećmi z deficytami oraz z dziećmi zdolnymi,
12:15 – 12:30 – Czynności higieniczne. Przygotowanie do obiadu.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPA „MALINKI”

8:00 – 8:20 – Schodzenie się dzieci do przedszkola.
8:20 – 8:35 – Zabawy dydaktyczne integrujące grupę.
8:35 – 8:40 – Ćwiczenia poranne.
8:40 – 9:00 – Przygotowywanie do śniadania. Porządkowanie sali. Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych.
9:00 – 9:30 – Śniadanie.
9:30 – 10:00 – Zabawy dowolne.
10:00 – 10:10 – Przygotowanie do zajęć.
10:10 – 10:50 – Zajęcia dydaktyczne. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką przedszkola.
10:50 – 11:20 – Zabawy dowolne w Sali. Dowolna działalność dzieci plastyczna, teatralna, ruchowa.
11:20 – 11:35 – Przygotowanie do wyjścia na powietrze.
11:35 – 12:05 – Pobyt dzieci na świeżym powietrzu. Spacery, zabawy dowolne na placu zabaw.
12:05 – 12:20 – Czynności samoobsługowe w szatni.
12:20 – 12:30 – Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe i higieniczne.
12:30 – 13:00 – Obiad.
13:00 – 13:45 – Odpoczynek poobiedni i ćwiczenia relaksacyjne. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie bajki, ćwiczenia utrwalające wiadomości zdobyte podczas zajęć. Wspomaganie rozwoju. Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
13.45 – 14:00 – Przygotowanie do podwieczorku . Czynności porządkowe i higieniczne.
14:00 – 14:30 – Podwieczorek.
14:30 – 15:00 – Kontynuacja działalności edukacyjnej. Zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy według zainteresowań dzieci.

Ramowy rozkład dnia w grupie projektowej ( ,,SMAKUSIE”)

6:30 – 7:30 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne realizujące pomysły dzieci.
7:30-8:20 – Zabawy wspierające zmysły oraz procesy poznawcze dzieci: zabawy na dywanie, integrujące, ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i słuchową dzieci. Praca indywidualna z dziećmi.
8:20 – 8:40 – Zabawy ruchowe przy muzyce lub ze śpiewem. Ćwiczenia poranne.
8:40 – 9:00 – Przygotowanie do śniadania- czynności samoobsługowe, higieniczno- porządkowe.
9:00 – 9:30 – Śniadanie.
9:30 – 9:40 – Przygotowanie do zajęć.
9:40 – 10:00 – Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
10:00 – 10:20 – Zabawy dowolne dzieci.
10:20 – 10:40 – Przygotowanie do wyjścia na powietrze.
10:40 – 11:50 – Aktywność ruchowa na powietrzu- zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze.
11:50 – 12:15 – Czynności porządkowe i samoobsługowe w szatni po powrocie do przedszkola.
12:15 – 12:30 – Przygotowanie do obiadu- czynności samoobsługowe, higieniczno- porządkowe.
12:30 – 13:30 – Obiad.
13:30 – 13:45 – Odpoczynek po obiedzie. Głośne czytanie literatury dziecięcej, wyciszenie, relaksacja. Zajęcia dodatkowe. Zabawy swobodne dzieci zgodne z zainteresowaniami (aktywności w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze).
13:45 – 14:00 – Zajęcia dodatkowe. Zabawy swobodne dzieci zgodne z zainteresowaniami (aktywności w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze).
14:00 – 14:15 – Przygotowanie do podwieczorku- czynności higieniczno- porządkowe.
14:15 – 14:30 – Podwieczorek.
14:30 – 16:30 – Rozchodzenie się dzieci do domów. Zabawy dowolne dzieci oparte na spontanicznej aktywności.