KADRA PRZEDSZKOLA

14 września 2018

KADRA PRZEDSZKOLA

Ogólny wizerunek przedszkola oraz jego cele realizuje nasza kadra. Dlatego jest ona tak bardzo ważna. Nauczyciel przedszkolaka to obok rodziców jeden z pierwszych przewodników dziecka, pod opieką którego dziecko spędza ogromną część czasu. Nasi nauczyciele to świetnie przygotowana kadra, dla której praca jest także pasją. To osoby które w sposób ciągły doskonalą się w swojej pracy i czerpią z niej satysfakcję. Dzięki ciepłej i przyjaznej atmosferze jaką wniosą do przedszkola, każde dziecko będzie czuło się w nim bezpiecznie Kładziemy szczególny nacisk w naszym przedszkolu na stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez zapewnienie im czynnego udziału w szkoleniach, warsztatach, kursach oraz studiach podyplomowych poszerzających ich kwalifikacje oraz umiejętności.

Pracownicy pedagogiczni:
mgr Barbara Kocia
dyrektor przedszkola
nauczyciel dyplomowany

mgr Zofia Sieczka
nauczyciel dyplomowany

mgr Monika Sławińska
nauczyciel dyplomowany

mgr Aneta Działak
nauczyciel dyplomowany

mgr Magdalena Kolasa
nauczyciel mianowany

mgr Kinga Markiewicz/ nauczyciel wspomagający
nauczyciel kontraktowy

mgr Marta Kwiatkowska/ katechetka
nauczyciel dyplomowany

Pracownicy niepedagogiczni:
mgr Małgorzata Kondrak – główna księgowa
Agnieszka Adamczyk – intendent
Jolanta Bilska – kucharz
Agnieszka Parszewska – pomoc kucharza
Danuta Wojtowicz – woźna/pomoc do dzieci
Elżbieta Arak – sprzątaczka/pomoc do dzieci 

Marek Fijałkowski – konserwator

 

Zajęcia dodatkowe:

Język angielski – mgr Katarzyna Woźniak

Zabawy logopedyczne/logopedia – mgr Katarzyna Kowalik

Zabawy ruchowe z rytmiką – mgr Ewa Markowska

Terapia pedagogiczna – mgr Renata Wiatr