Akcja charytatywna „Nakręć się na pomaganie”

26 czerwca 2024

Celem akcji było podniesienie świadomości ekologicznej dzieci, kształtowanie proekologicznych postaw i zachowań oraz zbieranie nakrętek, z których dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na rehabilitację Kai i Kacpra.

Akcja była skierowana do wszystkich przedszkolaków. Zadanie polegało na uzbieraniu przez dzieci jak największej ilości nakrętek, wyrażonej w kilogramach. W konkursie wzięło udział wiele przedszkolaków, a łączna ilość zebranych nakrętek wyniosła imponujące 998,50 kg.

Najwięcej kilogramów nakrętek zebrały następujące osoby:

I miejsce: Olaf D. – 282 kg

II miejsce: Zofia S. – 166 kg

III miejsce: Borys W. – 86 kg

Nagrody zostały przyznane przedszkolakom, którzy zebrali ponad 20 kg nakrętek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej akcji i wspomogli tak szczytny cel. Wasze zaangażowanie i wysiłek przyniosą ogromną pomoc Kai i Kacprowi ❤️.