Dbamy o bezpieczeństwo – PRÓBNA EWAKUACJA W PRZEDSZKOLU

27 września 2021

W trosce o poprawę bezpieczeństwa dzieci w naszym przedszkolu w dniu 22.09.2021r. o godzinie 10:00 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i przedszkolaków z budynku przedszkola. Za przebieg ćwiczeń odpowiadała Dyrektor przedszkola. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki. Zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.

Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Państwową Strażą Pożarną. W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie przedszkolaki i pracownicy. Nad prawidłowym przebiegiem akcji czuwali przedstawiciele Centrum BHP – pani Teresa Tolak i pan Paweł Strzelec. Cała akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno – gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek. 

Na umówiony sygnał dźwiękowy zgodnie z procedurą ewakuacji wszyscy opuścili budynek przedszkola w czasie 1min.27s.