DZIEŃ NAUCZYCIELA W PRZEDSZKOLU

17 października 2018

15 października był w naszym przedszkolu wyjątkowym dniem. Ten pogodny i ciepły nastrój zawdzięczamy naszym 6-latkom, którzy pod kierunkiem p. Anety  pięknie zaprezentowali dla wszystkich zaproszonych gości, specjalnie przygotowane na tę okazję występy. Dzieci wyraziły swoje podziękowanie i słowa uznania składając serdeczne życzenia w postaci przygotowanych piosenek, wierszy oraz tańca. Przedszkolaki były bardzo dumne i pełne powagi podczas artystycznego wystąpienia, a w nagrodę otrzymały wielkie brawa. Następnie głos zabrała p. dyrektor Barbara Kocia, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom przedszkola, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń.  Na zakończenie dzieci rozdały nauczycielom, pracownikom przedszkola oraz zaproszonym gościom mały upominek w postaci słonecznika.