EWALUACJA

14 września 2018

Pod ponizszym linkiem znajdujesię Raport z ewaluacji całościowej przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Raport z ewaluacji