GRUPY PRZEDSZKOLNE

14 września 2018

Grupa I – dzieci 6-letnie – „Jeżyki”

mgr Zofia Sieczka
nauczyciel uzupełniający mgr Barbara Kocia
godziny pracy grupy: 7.30 – 12.30 

nauczyciel wspomagający: mgr Kinga Markiewicz

poniedziałek 9.30-12.30
wtorek  7.30-11.30
środa 7.30-11.30
czwartek 9.30-13.30
piątek 9.30-14.30

Grupa II – dzieci 4-5-letnie – „Krasnale”

mgr Monika Sławińska
nauczyciel uzupełniający mgr Barbara Kocia, mgr Magdalena Kolasa
godziny: 8.00 – 15.00

Grupa III – dzieci 3-4-letnie – „Pszczółki”

mgr Magdalena Kolasa
mgr Aneta Działak
nauczyciel uzupełniający mgr Barbara Kocia
godziny: 6.30 – 16.00 

Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.00
Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 7.30 – 12.30