I ŚWIETOKRZYSKA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKA

2 maja 2022

I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka jest przedsięwzięciem realizowanym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i ma zasięg wojewódzki. Celem wydarzenia jest propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności fizycznej, a także umiejętności współpracy w zespole oraz przestrzeganie zdrowej rywalizacji sportowej.

27 kwietnia 2022r. w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym odbył się etap powiatowy I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka, w którym udział wzięły: Przedszkole Publiczne nr 4 w Skarżysku-Kamiennej, Oddział przedszkolny w Ostojowie oraz Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym. Rywalizacja sportowa odbywała się w dwóch grupach wiekowych: 5-latki – drużyna dziewcząt i drużyna chłopców, 6-latki – drużyna dziewcząt i drużyna chłopców.

Organizatorem Olimpiady było Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym przy współpracy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Olimpiada odbyła się w obecności: Wójta Gminy Skarżysko Kościelne p. Jacka Bryzika, Skarbnik Gminy Skarżysko Kościelne p. Magdaleny Węgłowskiej, Przewodniczącego Rady Gminy p. Andrzeja Kwiatkowskiego, Wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach p. Marzeny Zajączkowskiej oraz dyrektor Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym p. Barbary Kocia.

Nad zmaganiami każdej drużyny czuwali sędziowie drużynowi: Monika Sławińska, Aneta Działak, Magdalena Wesołowska oraz Beata Zielenkiewicz, a nad całością Sędzia Główny: Bogusław Kabała – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym. Koordynatorem całego przedsięwzięcia była pani Magdalena Kolasa – nauczycielka z Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym, która poprowadziła Olimpiadę.

Mali olimpijczycy konkurowali w pięciu dyscyplinach: biegu sztafetowym, toczeniu piłek slalomem, rzucie woreczkiem do celu, skoku obunóż w dal oraz biegu z przeszkodami. Emocje były ogromne. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem brały udział we wszystkich konkurencjach, które były oczywiście punktowane, a o końcowej kolejności zespołów decydowała suma punktów. Przed ogłoszeniem wyników wszyscy uczestnicy zregenerowali siły słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez organizatora.

Po krótkiej przerwie przyszedł czas na ogłoszenie wyników i nagrody.

Drużyny otrzymały puchary, dyplomy, kolorowe odblaski, a każdy przedszkolak medal, co było bez wątpienia wyjątkowym przeżyciem.

W kategorii dzieci 5-letnich klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

Dziewczynki

I Miejsce – Przedszkole Publiczne nr 4 w Skarżysku-Kamiennej

II Miejsce – Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym

Chłopcy

I Miejsce –Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym

II Miejsce – Przedszkole Publiczne nr 4 w Skarżysku-Kamiennej

W kategorii dzieci 6-letnich klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

Dziewczynki

I Miejsce – Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym

II Miejsce – Oddział przedszkolny w Ostojowie

Chłopcy

I Miejsce – Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym

II Miejsce – Oddział przedszkolny w Ostojowie

III Miejsce – Przedszkole Publiczne nr 4 w Skarżysku-Kamiennej

Puchar ufundowany przez Kuratora otrzymało Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym, które zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego.

Gorące podziękowania dla dyrektor Szkoły Podstawowej, pani Doroty Gibas za okazaną pomoc oraz udostępnienie sali podczas zawodów. Dziękujemy także panu Bogusławowi Kabale, który był Sędzią Głównym i czuwał nad zmaganiami naszych małych sportowców.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w zorganizowanie i przeprowadzenie Olimpiady, przygotowanie swoich drużyn oraz uczestnikom za fantastyczną atmosferę w duchu sportowej rywalizacji. Sportowe konkurencje dały wiele radości dzieciom, które z wielkim zaangażowaniem brały udział w rywalizacjach, pamiętając o tym, że najważniejsza jest dobra zabawa. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.