Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

3 grudnia 2021

Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenie sobie w sytuacjach naruszania własnych praw.

W związku z tym 20 listopada w Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku Kościelnym obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. We wszystkich grupach odbyły się rozmowy na temat praw dzieci, dyskusje o ich potrzebach oraz roli rodziców i opiekunów np. o prawie do miłości, zabawy, nauki, opieki, integracji itd. Przedszkolaki poznały „Konwencję o Prawach Dziecka”, obejrzały prezentację pt. „Prawa dziecka”, brały udział w zabawach ruchowych związanych z tym świętem, a na koniec wykonały prace plastyczne o tej tematyce.