Ogłoszenie

12 października 2020

Drodzy rodzice, 14 października (Dzień Nauczyciela) jest dniem ustawowo wolnym. W naszym przedszkolu będzie prowadzony jedynie dyżur opiekuńczy dla dzieci, których oboje rodziców pracują i nie są w stanie zapewnić opieki dziecku. Prosimy o wpisywanie dziecka na listę, która jest umieszczona na drzwiach wejściowych naszego przedszkola.