Ogłoszenie !

22 lutego 2021

Od dnia 1 marca 2021r. rozpoczynamy rekrutację do naszej placówki na rok szkolny 2021/2022 Rekrutacja trwać będzie do dnia 31 marca 2021r. Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać z naszej strony internetowej lub bezpośrednio w placówce. Wypełnioną kartę wraz z załącznikami należy oddać do placówki lub przesłać scan dokumentów na adres mailowy przedszkole.sk@interia.pl Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola, którzy otrzymały Potwierdzenie woli kontynuowania proszeni są o dostarczenie dokumentów do dnia 5 marca 2021r. celem organizacji pracy placówki(w przeciwnym razie uznajemy, że nie ma woli kontynuowania pobytu w naszym przedszkolu) Serdecznie zapraszamy Dyrekcja i Grono Pedagogiczne.

Karta zgłoszenia

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamieszkaniu kandydata

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata