Pamiętamy! Przedszkolaki z wizytą na cmentarzu

3 listopada 2021

Początek listopada to czas dla nas bardzo szczególny. Wspominamy tych, których już z nami nie ma. Pamiętamy też o tych, którzy zapłacili najwyższą cenę za wolność, oddając życie w obronie Ojczyzny.      
29 października przedszkolaki z grupy „Malinki” wspólnie z panią Anetą Działak i panią Martyną Zawiszą wybrały się na cmentarz, celem uczczenia pamięci zmarłych walczących za naszą Ojczyznę. Dzieci wspólnie z paniami odmówiły modlitwę za zmarłych i zapaliły znicze pod pomnikiem ofiar II wojny światowej. Z dużym zainteresowaniem obserwowały także jak wiele serca wkładają ludzie w troskę o groby swoich najbliższych. To była bardzo ważna lekcja wychowania rodzinnego i obywatelskiego dla przedszkolaków. Wracaliśmy do szkoły z uczuciem zadowolenia ze spełnienia dobrego uczynku.