PRÓBNA EWAKUACJA W PRZEDSZKOLU

21 września 2022

Dnia 14 września w przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa.

Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie dzieci i personelu z zasadami bezpiecznej ewakuacji oraz z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.

Ćwiczenia przeprowadził pan Paweł S., który zakres i przebieg działań uzgodnił z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej. Cała akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno – gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek.