𝗭𝗮𝗽𝗿𝗮𝘀𝘇𝗮𝗺𝘆 𝗱𝗼 𝘂𝗱𝘇𝗶𝗮ł𝘂 𝘄 𝘀𝗶𝗲𝗰𝗶 𝘄𝘀𝗽ół𝗽𝗿𝗮𝗰𝘆 𝗶 𝘀𝗮𝗺𝗼𝗸𝘀𝘇𝘁𝗮ł𝗰𝗲𝗻𝗶𝗮 pt. Wspólna przestrzeń – wspólne wyzwania – wspólne rozwiązania

4 kwietnia 2023

𝗭𝗮𝗽𝗿𝗮𝘀𝘇𝗮𝗺𝘆 𝗱𝗼 𝘂𝗱𝘇𝗶𝗮ł𝘂 𝘄 𝘀𝗶𝗲𝗰𝗶 𝘄𝘀𝗽ół𝗽𝗿𝗮𝗰𝘆 𝗶 𝘀𝗮𝗺𝗼𝗸𝘀𝘇𝘁𝗮ł𝗰𝗲𝗻𝗶𝗮 pt. Wspólna przestrzeń – wspólne wyzwania – wspólne rozwiązania. Doświadczenia kadry kierowniczej placówek specjalnych, która będzie prowadzona ⏰ do 11 lipca 2023 r. na platformie szkoleniowej e-kursy.ore.edu.pl

📍Działania sieci będą dotyczyły wymiany doświadczeń, wspólnego poszukiwania rozwiązań w odniesieniu do roli szkół i placówek specjalnych w kontekście współpracy z przedszkolami/szkołami ogólnodostępnymi, a także poszerzania wiedzy w zakresie realizacji wsparcia, budowania świadomości społecznej dotyczącej różnorodności, w których to obszarach istotne znaczenie mają potrzeby kadry szkół i placówek specjalnych w kwestii doskonalenia zawodowego.

📍W ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia przewidujemy stworzenie przestrzeni do dyskusji na platformie, dzielenia się zasobami, a także spotkania online.

📍Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek specjalnych.

Zapisy 👉

https://tiny.pl/wslvw