Konsultacje dla kadry zarządzającej oraz koordynatorów SCWEW

23 stycznia 2023

W etapie VI projektu pilotażowego odbyły się konsultacje skierowane do kadry zarządzającej przedszkoli i szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW oraz koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW. Specjaliści oraz zespół SCWEW wspiera kadrę kierowniczą m.in. w wypracowywaniu całościowego modelu funkcjonowania przedszkola i szkoły ogólnodostępnej jako organizacji włączającej i uczącej się. Dzieli się dobrymi praktykami w zakresie realizacji projektu pilotażowego, refleksjami związanymi z wdrażaniem inkluzji w przedszkolach i szkołach oraz perspektywą rodzica, ucznia i nauczyciela będącego odbiorcą działań szkoły. Zakres wsparcia dotyczył pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, poruszono temat dobrego startu – budowania środowiska przyjaznego dziecku z autyzmem. Omówiono i analizowano obowiązujące Rozporządzenia dotyczące pracy z uczniem ze SPE, podstawowe założenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej, scharakteryzowano sposób dokumentacji podjętych działań.Konsultacje dla dyrektorów szkół to spotkania indywidualne, na których skupiamy się na celach indywidualnych uczestnika z jednoczesnym połączeniem edukacji w zakresie wsparcia specjalistycznego – poznanie niezbędnych narzędzi i technik pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poszerzenie wiedzy w obszarach psychologii i poszukiwanie rozwiązań, które poprawią jakość funkcjonowania placówki.