Konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej oraz koordynatorów SCWEW

31 października 2022

W październiku 2022 roku w ramach pilotażu odbyły się konsultacje Lidera SCWEW z kadrą zarządzającą przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW oraz koordynatorami. Podczas spotkań nakreślone zostały kolejne wspólne działania w ramach VI etapu projektu. Ustalono harmonogram spotkań szkoleniowych dla nauczycieli i specjalistów. Omówiono zgłaszane przez pracowników przedszkoli/szkół potrzeby w zakresie działań oraz trudności dotyczące pracy z dziećmi/uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. W każdej placówce objętej wsparciem SCWEW zaplanowane są spotkania, podczas których korzystający otrzymują doraźne wsparcie lub będą kwalifikowani na konsultacje specjalistyczne prowadzone przez specjalistów zewnętrznych. Tematem przewodnim konsultacji był również dobrostan psychiczny uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych – aktualny problem dotyczący sytuacji po pandemii oraz nauce zdalnej. Lider SCWEW przedstawił także informacje uzyskane podczas szkolenia w Centrum ORE, które miało na celu podsumowanie roku działania SCWEW-ów i wyznaczające dalsze kierunki pracy.