Konsultacje specjalistyczne

2 listopada 2022

Konsultacje specjalistyczne koordynatora i dyrektora placówki ze specjalistą SCWEW panią Anną Kornet oraz zajęcia specjalistyczne z gronem pedagogicznym.