Konsultacje w sprawie doboru sprzętu specjalistycznego dedykowane dla nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW

8 czerwca 2022

W ramach etapu III projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” zostały przeprowadzone przez eksperta ds. technologii wspomagających panią Anetę Łobodę konsultacje mające na celu podniesienie kompetencji w zakresie efektywnego wykorzystywania sprzętu specjalistycznego oraz pomocy dydaktycznych przez przedszkola i szkoły ogólnodostępne objęte wsparciem SCWEW. Konsultacje dotyczyły doboru, wypożyczania sprzętu specjalistycznego oraz instruktażu w zakresie jego użytkowania. Ponadto podczas spotkania udzielono porad w ramach obsługi sprzętu specjalistycznego. Dobór sprzętu czy urządzeń odpowiednich dla uczniów ze względu na ich potrzeby został podyktowany przeprowadzoną diagnozą wstępną oraz pogłębioną w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Wypożyczany sprzęt specjalistyczny, pomoce dydaktyczne ułatwią funkcjonowanie dzieciom/ uczniom w przedszkolu i szkole w grupie/ klasie zróżnicowanej, a także pomogą w zaplanowaniu i przygotowaniu odpowiednich warunków dostępności oraz doborze odpowiedniego sprzętu i pomocy w procesie nauczania-uczenia się przez dzieci/uczniów, nauczycieli i specjalistów.?