Modelowe zajęcia na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych

31 października 2022

We wrześniu 2022 roku w V etapie projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” specjaliści przeprowadzili szkolenia w ramach zajęć modelowych na terenie placówek objętych wsparciem SCWEW. Celem zajęć modelowych było pokazanie metodyki pracy w grupie zróżnicowanej. Wsparcie dedykowane było dla nauczycieli szkół i przedszkoli ogólnodostępnych. Podczas spotkania wstępnego z nauczycielami zapoznano zebranych z celami, tematyką i planowanym przebiegiem zajęć. Po zajęciach omówiono poszczególne ćwiczenia i zabawy usprawniające funkcjonowanie dzieci. Celem była praktyczna demonstracja skutecznych technik i metod pracy z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami. Obserwujący zajęcia nauczyciele mogli zapoznać się z różnorodnymi formami pracy z uczniami o różnych niepełnosprawnościach, właściwą organizacją zajęć, sposobami egzekwowania i oceniania pracy uczniów oraz budowaniem przyjaznego klimatu sprzyjającego nauce. Podczas lekcji modelowych zaprezentowano także pomoce dydaktyczne dostosowane do pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Wymiana doświadczeń, umiejętności, wiedzy to ważna część pracy każdego nauczyciela. Zebrani wymienili się spostrzeżeniami i opiniami. Mieli możliwość zadania pytań dotyczących poszczególnych terapii oraz ich wpływu na funkcjonowanie dzieci.