Obserwacje wspierające/ superwizje koleżeńskie w szkołach/ przedszkolach objętych wsparciem SCWEW

31 października 2022

SCWEW to ważne ogniwo systemu edukacji, które wykorzystując doświadczenie praktyków – nauczycieli i specjalistów szkół specjalnych pozwala szerzej oraz skuteczniej działać na rzecz inkluzji społecznej oraz edukacyjnej dzieci, młodzieży, osób ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Jedną ze skutecznych form inicjowania zmian kompetencji nauczyciela jest obserwacja – przyjmująca postać obserwacji koleżeńskiej – zwieńczona rzeczową informacją zwrotną (superwizja). Ten rodzaj procesu wspierania kompetencyjnego nauczyciela potrzebuje m.in. przemyślanego narzędzia, dzięki któremu obserwator będzie mógł konstruktywnie odnieść się do wielu aspektów pracy nauczyciela. We wrześniu w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW odbyły się superwizje koleżeńskie, które przyczyniły się do wsparcia rozwoju zawodowego nauczycieli. Superwizja to przydatna forma wsparcia merytorycznego dla nauczycieli w swojej codziennej pracy. Poprzez działania superwizora, superwizowany rozwija swoje kompetencje zawodowe oraz zwiększa efektywność swojej pracy. Superwizja polega na wzajemnej wymianie doświadczeń, przemyśleń, wspólnym zastanawianiu się nad źródłami trudności, szukaniu istoty problemu i jego poszukiwaniu oraz dochodzeniu do nowych rozwiązań.