SPOTKANIA ZESPOŁU SCWEW Z KOORDYNATORAMI – MAJ 2022

31 października 2022

W maju 2022 roku w siedzibie SCWEW przy ulicy Szkolnej 15 odbyły się spotkania zespołu: Lidera oraz ekspertów SCWEW z koordynatorami przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem. Tematem przewodnim było podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań i zadań. Kadra SCWEW poddała analizie oraz omówieniu kampanię społeczną – działanie zrealizowane w maju. Zaplanowała także kolejną część kampanii podczas dwóch ważnych wydarzeń przewidzianą w czerwcu. Lider SCWEW w ramach IV etapu przedstawił harmonogram konsultacji indywidualnych dla koordynatorów oraz omówił działania zaplanowane w maju 2022 roku. Zespół podsumował szczegółowo zadania projektu pilotażowego, które zostały zrealizowane w poprzednim etapie oraz zaplanował działania w poszczególnych placówkach w etapie IV:1. Doposażenie wypożyczalni. 2. Przeprowadzenie kampanii społecznej. 3. Przeprowadzenie obserwacji wspierających /superwizji koleżeńskich.4. Konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół i koordynatorów.5. Konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe dla nauczycieli i specjalistów.6. Prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.7. Działania doradczo-szkoleniowe.8. Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci.9. Utworzenie sieci współpracy i samokształcenia dla szkół i przedszkoli ogólnodostępnych.