Spotkanie zespołu SCWEW w lipcu 2022 roku

31 października 2022

W lipcu 2022 roku, w siedzibie SCWEW odbyło się spotkanie zespołu: Lidera oraz ekspertów SCWEW z koordynatorami przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW. Spotkanie dotyczyło podsumowania działań i zadań zrealizowanych w etapie IV. Zespół podsumował i omówił szczegółowo działania projektu pilotażowego tj. zajęcia prowadzone przez specjalistów oraz doposażenie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego w etapie IV. Lider SCWEW przedstawił działania realizowane w V etapie projektu pilotażowego:Działanie 1 – Przeprowadzenie obserwacji wspierających/superwizji koleżeńskich.Działanie 2 – Konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół i koordynatorów.Działanie 3 – Konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe dla nauczycieli i specjalistów.Działanie 4 – Prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkółogólnodostępnych.Działanie 5 – Działania doradczo-szkoleniowe w zakresie podniesienia kompetencjipracowników.Działanie 6 – Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci.Działanie 7 – Zorganizowanie i prowadzenie przez Zespół SCWEW spotkań w ramachutworzonej sieci współpracy i samokształcenia.