Spotkanie zespołu sieci współpracy i samokształcenia

31 października 2022

W etapie V projektu pilotażowego odbyło się kolejne spotkanie w ramach utworzonej sieci współpracy i samokształcenia zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem działań. Założeniem sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i spotkań stacjonarnych. Podczas spotkania zespół SCWEW poddała analizie diagnozę funkcjonalną, która ma stać się standardem diagnostycznym od września 2023 r. Do tej pory w poradniach psychologiczno-pedagogicznych wykonywano diagnozę medyczną, ilościową. Diagnoza funkcjonalna będzie stanowić ogromną zmianę jakościową w docenieniu potencjału dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zmierza ona do uniknięcia etykietowania dzieci i ich trudności. Dzięki niej wypracowany zostanie plan wsparcia, który skupi się nie tylko na objawach, a pozwoli na dokładnym rozpoznaniu środowiska oraz funkcjonowania ucznia w różnych sytuacjach i wyeliminowanie zaistniałych barier.