Sprzęt specjalistyczny SCWEW w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych

19 kwietnia 2023

Działania wypożyczalni SCWEW Skarżysko – Kamienna skierowane są na wsparcie placówek ogólnodostępnych w pracy z grupą/klasą zróżnicowaną poprzez dobór i wykorzystanie specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych w procesie nauczania-uczenia się, wychowania i terapii. Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych w SCWEW stanowi zaplecze metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli pracujących w klasach zróżnicowanych. Wypożyczalnia umożliwia sprawdzenie funkcjonalności danego rozwiązania w procesie dydaktycznym w kontekście potrzeb konkretnego dziecka/ucznia w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej. W placówkach objętych wsparciem SCWEW sprzęt wykorzystywany jest w pracy z uczniem ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne. Przynosi on oczekiwane rezultaty w postaci niwelowania barier związanych z komunikowaniem się oraz nabywaniem w przedszkolu/ szkole ogólnodostępnej podstawowych umiejętności, takich jak: pisanie, czytanie, rachowanie, aktywny udział w zajęciach, korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, uczestnictwo w życiu klasowym i społecznym.