Szkolenie w ramach porozumienia z OWiT pn. ,,Wsparcie osób z niepełnosprawnością wobec współczesnych wyzwań”

3 listopada 2022

28 października 2022 roku Ośrodek Testów i Wsparcia przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą (SCWEW) w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej w Hotelu Promień zorganizował szkolenie ,,Wsparcie osób z niepełnosprawnością wobec współczesnych wyzwań” w ramach porozumienia współpracy. Zaproszonych gości oraz uczestników powitał pan Paweł Garbuzik – kierownik merytoryczny Ośrodka Wsparcia i Testów w Skarżysku – Kamiennej. Swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego pani Katarzyna Bilska, radna Powiatu Skarżyskiego pani Barbara Kocia oraz pani Renata Pacek – naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, przedstawiciele PFRON pani Katarzyna Curyło oraz pani Małgorzata Grabka, a takze dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej pan Paweł Buryło. Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą reprezentował zespół SCWEW, Ośrodek Testów i Wsparcia w Skarżysku – Kamiennej – pracownicy merytoryczni i administracyjni OWiT zatrudnieni w ramach projektu. Szkolenie rozpoczęła pani Izabela Juszkiewicz – pedagog oraz pani Małgorzata Jas – ekspert edukacji włączającej. Prowadzące wygłosiły prelekcje pn. ,,Idea edukacji włączającej a budowanie systemu wsparcia i pomocy”. Poruszyły także zagadnienia dotyczące zadania pedagoga specjalnego według wymagań prawnych i aspektów praktycznych. W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty szkoleniowe pod przewodnictwem pani Izabeli Juszkiewicz oraz pani Małgorzaty Jas nt. ,,Uniwersalnego projektowania – otoczenie i produkty dostępne dla wszystkich”. W kolejnej części szkolenia pan Piotr Adasiewicz – ekspert ds. superwizji SCWEW zaprezentował działania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w kontekście organizacji procesu wspomagania w placówkach objętych wsparciem. Pani Aneta Łoboda – ekspert ds. technologii wspomagających przedstawiła prezentacje dotyczącą wypożyczalni sprzętu specjalistycznego SCWEW w praktyce. Na zakończenie pan Paweł Garbuzik – kierownik merytoryczny OWIT omówił szczegółowo działania OWIT w kontekście wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Po części wykładowej oraz warsztatowej odbyła się dyskusja, podczas której uczestnicy wymienili się poglądami oraz doświadczeniami z różnych perspektyw wsparcia osób z niepełnosprawnościami.