Wizyta monitorująca działania SCWEW w Skarżysku – Kamiennej

23 listopada 2022

18 listopada 2022 roku odbyła się już druga wizyta monitorująca działania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającej w Skarżysku – Kamiennej. Podczas wizyty obecni byli przedstawiciele ORE: pani Izabella Kaczyńska – ekspert ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w zakresie niedostosowania społecznego, pani Monika Dobrowolska – ekspert ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w zakresie psychospołecznym oraz pani Monika Wąsowicz – ekspert do monitorowania przedsięwzięć grantowych SCWEW. Podczas obserwacji zajęć, które prowadzone są w ramach pilotażu obecny był lider SCWEW w Skarżysku – Kamiennej pan Marcin Kruk. Zakres wizyty dotyczył wykonywanych działań w obecnym VI etapie pilotażu oraz osiągania efektów związanych z zadaniami projektowymi. Obserwacje odbywały się w przedszkolach/ szkołach objętych wsparciem SCWEW: – Szkole Podstawowej nr 5 w Skarżysku – Kamiennej,- Branżowej Szkole I Stopnia w ZSSU w Skarżysku – Kamiennej,- Samorządowym Przedszkolu w Skarżysku Kościelnym. Obejmowały w szczególności prowadzenie zajęć modelowych na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz obserwacje wspierające/ superwizje koleżeńskie.