Wrześniowe spotkania zespołu SCWEW Skarżysko – Kamienna

31 października 2022

We wrześniu 2022 roku w siedzibie SCWEW w Skarżysku – Kamiennej odbyły się spotkania lidera, ekspertów oraz koordynatorów edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW. Spotkanie dotyczyło analizy terminarza zajęć specjalistycznych, spotkań specjalistów oraz konsultacji dedykowanych dla rodziców oraz nauczycieli. Zorganizowanie zajęć specjalistycznych jest planowane w związku z analizą rozpoznawanych na bieżąco potrzeb przedszkoli/ szkół ogólnodostępnych. Zajęcia zostały ustalone w oparciu o przeprowadzoną w szkołach diagnozę pogłębioną. Lider SCWEW przedstawił zakres wsparcia w poszczególnych przedszkolach i szkołach. Podczas spotkania zostały również przedstawione wnioski z analizy w kończącym się V etapie projektu pilotażowego. Omówione zostały także bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania SCWEW.