Zajęcia modelowe w przedszkolach i szkołach objętych wsparciem SCWEW

4 kwietnia 2023

W przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej w ramach pilotażu specjaliści SCWEW przeprowadzili zajęcia modelowe, czyli praktyczną demonstrację skutecznych technik i metod pracy z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami. Obserwujący zajęcia nauczyciele mogli zapoznać się z różnorodnymi formami pracy z uczniami o różnych niepełnosprawnościach, właściwą organizacją zajęć, sposobami egzekwowania i oceniania pracy uczniów oraz budowaniem przyjaznego klimatu sprzyjającego nauce. Zajęcia miały również na celu poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, niwelowanie zachowań społecznie niepożądanych, pokazywanie sposobów radzenia sobie w kontaktach z innymi dziećmi oraz wypracowanie tolerancji na błędy i niepowodzenia, doskonalenie umiejętności społecznych przez modelowanie zachowań. Zajęcia przebiegały w formie poznawczo – zabawowej ze szczególną umiejętnością wyrażenia uczucia empatii. W czasie spotkania wykorzystano pomoce dydaktyczne ułatwiające wyrażanie i nazywanie emocji w codziennym życiu.