PRZYJACIELE PRZEDSZKOLA

14 września 2018

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY NASZYM PRZYJACIOŁOM I SPONSOROM, KTÓRZY W RÓŻNY SPOSÓB WSPIERALI NAS W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne p. Zdzisławowi Woźniakowi – za sponsorowanie nagród na Przegląd Piosenki Przedszkolnej;
Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego p. Adamowi Jarubasowi – za zabawki, upominki i słodkości dla przedszkolaków;
Pani Danucie Banaczek – za ufundowanie weekendu w Pensjonacie ,,Jaskółka” w Zakopanem dla zwycięskiej rodziny w całorocznym konkursie przedszkolnym oraz innych nagród przedszkolnych konkursów;
Panu Jarosławowi Kondrak (tacie Wiktora) – za umalowanie na własny koszt korytarza i szatni przedszkolnej;
Pani Annie Minda (właścicielce Apteki w Skarżysku Kościelnym) – za ufundowanie przedszkolnej apteczki oraz wsparcie finansowe;
Panu Zbigniewowi Parszewskiemu – za drobne remonty i naprawy na terenie przedszkola i wokół placówki oraz koszenie trawy na placu przedszkolu;
Panu Marcinowi Adamczykowi (tacie Piotrusia) – za naprawy i drobne remonty w placówce;
Panu Marcinowi Sławińskiemu – za pomoc w naprawach i montażach hydraulicznych;
Panu Zbigniewowi Kapuście (tacie Patrycji) – za darmowe wykonanie szafek do przedszkola;
Pani Annie Adamskiej (mamie Zuzi) – za umożliwienie bezpłatnego pozyskania scenografii z MCK w Skarżysku – Kamiennej dla przedszkolnego teatru;
Panu Mariuszowi Adamskiemu (tacie Zuzi) oraz Wojciechowi Ciokowi (tacie Nikodema)– za pomoc przy przenoszeniu mebli;
Panu Tomaszowi Gluzie(tacie Wojtka) – za oprawę muzyczną przedszkolnych uroczystości;
Bankowi Spółdzielczemu w Wąchocku – za wsparcie finansowe;
Panu Janowi Sokołowskiemu – za wsparcie finansowe;
Panu Radosławowi Skorek (tacie Mai) – za częściowe sponsorowanie wędliny na grilla podczas pikniku rodzinnego;
Panu Łukaszowi Kowalikowi – za prowadzenie strony internetowej przedszkola;
Państwu Joannie i Leszkowi Grzelka (rodzicom Bartka) – za darmową dostawę owoców dla dzieci;
Państwu Dorocie i Andrzejowi Walasom (rodzicom Bartka) – za udostępnienie grilla i pomoc podczas pikniku rodzinnego;
Teatrowi Rodzica ,,Paluszek” (działającemu w naszej placówce) w osobach: Katarzyna i Marek Kumalscy, Mariola i Artur Szumiał, Przemysław Binder, Joanna Grzelka, Monika Kocia, Katarzyna Solarz, Marcin Kuliński, Bernardeta Wiatr, Robert Gładyś, Iwona Skorek, Agnieszce i Marcinowi Adamczykom – za poświęcony czas i finanse podczas przedstawień teatralnych oraz poprowadzenie zabawy karnawałowej;
MPW i K W Skarżysku – Kamiennej – za umożliwienie bezpłatnego wykonania zadymienia, celem usunięcia usterek;
CASTORAMA Market Budowlany w Skarżysku – Kamiennej – za bezpłatne przekazanie materiałów do scenografii przedszkolnego teatru