RADA RODZICÓW

14 września 2018

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola.
Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających 
do Samorządowego Przedszkola w Skarżysku Kościelnym.

Podstawowym zadaniem Rady Rodziców jest współdecydowanie o tym, co dzieje się w przedszkolu, aby interesy placówki nie były sprzeczne z oczekiwaniami ogółu rodziców.

Rada Rodziców ułatwia współpracę z wszystkimi Rodzicami, współdziała w stałym polepszaniu warunków pracy wychowawczo-dydaktycznej, 
pomaga w organizowaniu uroczystości, imprez, przedsięwzięć, wycieczek itp.

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

Joanna Grzelka – przewodnicząca
Paulina Walczyk – wiceprzewodnicząca
Agnieszka Adamczyk – sekretarz
Agnieszka Sołsa – skarbnik

Rada Rodziców w grupach:

Grupa Krasnale
Paulina Walczyk, Katarzyna Piwowar

Grupa Żabki
Joanna Grzelka, Agnieszka Adamczyk

Grupa Jeżyki
Dagmara Błach, Agnieszka Sołsa

 

Plan współpracy z rodzicami w grupie 3-4-latków na rok szkolny 2018/2019

ROCZNY PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE DZIECI 5-LETNICH

ROCZNY PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE DZIECI 6-LETNICH