RAMOWY ROZKŁAD DNIA

14 września 2018

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 6-letnich:

7:30-7:45 – Schodzenie się dzieci. Swobodne rozmowy.
7:45-8:20 – Zabawy i czynności swobodnie podejmowane przez dzieci. Zabawy i zajęcia indywidualne oraz w małych grupach w kącikach zainteresowań
8:20-8:35 – Zabawa dydaktyczna
8:35-8:40 – Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa 
8:40-9:00 – Czynności porządkowe. Doskonalenie czynności Higienicznych i samoobsługowych. Przygotowanie do śniadania.
9:00-9:30 – Śniadanie 
9:30-9:40 – Przygotowanie do zajeć 
9:40-10:20 – Zajęcia edukacyjne wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.
10:20-10:45 – Zabawy dowolne inspirowane w sali. Dowolna działalność dzieci: plastyczna, konstrukcyjna, ruchowa, Zabawy sprzyjające rozwijaniu zainteresowań dzieci. 10:45-11:00 – Przygotowanie do wyjścia na powietrze. 
11:00- 12:00 – Pobyt dzieci na świeżym powietrzu. Spacery lub zabawy na placu przedszkolnym.
12:00 – 12:15 – Czynności porządkowe w szatni. 
12:15-12:30 – Czynności higieniczne. Przygotowanie do obiadu.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5-letnich:

8.00 – 8.20 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. 
8.20 – 8.35 – Zabawy dydaktyczne, integrujące grupę.
8.35 – 8.40 – Ćwiczenia poranne. 
8.40 – 9.00 – Przygotowanie do śniadania. Porządkowanie zabawek. Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dzieci. 
9.00 – 9.30 – Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków. 
9.30 – 9.50 – Zabawy dowolne. 
10.00 – 10.10 – Przygotowanie do zajęć. 
10.10 – 10.50 – Zajęcia dydaktyczne. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową.
10.50 – 11.20 – Zabawy dowolne inspirowane w Sali. Dowolna działalność dzieci: plastyczna, teatralna, ruchowa. 
11.40 – 11.35 – Przygotowanie do wyjścia na plac zabaw. 
11.35 – 12.35 – Pobyt na świeżym powietrzu. Spacery, zabawy dowolne na placu zabaw. 
12.35 – 12.50 – Czynności samoobsługowe w szatni.
12.50 – 13.00 – Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo – higieniczne.
12.30 – 13.00 – Obiad 
13.00 – 13.45 – Odpoczynek poobiedni, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie bajek. Ćwiczenia utrwalające wiadomości zdobyte podczas zajęć. Wspomaganie rozwoju – praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi. Zabawy w kącikach zainteresowań.
13.45 – 14.00 – Podwieczorek.
14.00 – 15.00 – Kontynuacja działalności edukacyjnej. Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3- i 4-letnich:

6:30 – 7:30 – Schodzenie się dzieci.
7:30 – 8:20 – Zabawy samorzutne realizujące własne pomysły.
8:20 – 8:35 – Zabawy dydaktyczne, integrujące, ćwiczenia rozwijające percepcje słuchową, wzrokową grafomotorykę.
8:35 – 8:40 – Ćwiczenia poranne.
8:40 – 9:00 – Czynności samoobsługowe, higieniczne. Przygotowanie do śniadania. 
9:00 – 9:30 – Śniadanie.
9:30 – 9:50 – Przygotowanie do zajęć.
9:50 – 10:15 – Zajęcia dydaktyczne. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10:15 – 10:25 – Zabawy dowolne.
10:25 – 10:45 – Przygotowanie do wyjścia na powietrze.
10:45 – 12:00 – Pobyt na świeżym powietrzu. Spacery, wycieczki, zabawy na placu przedszkolnym.
12:00 – 12:20 – Czynności samoobsługowe w szatni.
12:20 – 12:30 – Czynności higieniczne. Przygotowanie do obiadu.
12:30 – 13:00 – Obiad.
13:00 – 14:00 – Słuchanie książek czytanych przez nauczyciela. Zajęcia dodatkowe. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.
14:00 – 14:15 – Przygotowanie do podwieczorku.
14:15 – 14:30 – Podwieczorek.
14:30 – 16:00 – Zabawy dowolne oparte na spontanicznej aktywności dzieci.

Ważne dokumenty:

Karta zgłoszenia
Potwierdzenie woli