REGULAMIN KONKURSU „NAJCIEKAWSZA EKO-MARZANNA”

19 marca 2019

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci z Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym.
 3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie kukły Marzanny symbolizującej odchodzącą zimę i nawiązującej do tradycji ludowej (korpus Marzanny wykonany z siana lub słomy wsparty na drążku). Prace winny nawiązywać do zmiany pór roku – odejścia zimy i nadejścia wiosny oraz wyobrażać nieszczęścia, choroby, zmartwienia nękające ludzi w okresie zimowym. Poszczególne elementy kukły muszą być odpowiednio połączone w celu uniknięcia rozpadu pracy podczas prezentacji.
 4. Cele konkursu:
 • Poznanie ludowych obrzędów związanych z pożegnaniem zimy i nadejściem wiosny
 • Rozwijanie kreatywności i wyobraźni
 • Pobudzanie aktywności twórczej
 • Pogłębianie umiejętności plastycznych
 1. Komisja Konkursowa oceni prace według następujących kryteriów:
 • Związek z tematem konkursu
 • Nawiązanie do zmiany pór roku
 • Estetyka wykonania pracy
 • Walory artystyczne pracy
 1. Prace należy składać do 20.03.2019r. (środa).
 2. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody niespodzianki.