Regulamin konkursu „WZOROWY PRZEDSZKOLAK”

1 października 2018

1. Cele konkursu:

– Wyrabianie właściwych postaw społecznych.

– Rozbudzanie motywacji do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności. – Wdrażanie do zgodnej rywalizacji.

2. Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest do wszystkich przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym.

3. Organizatorzy:
Organizatorem konkursu jest Dyrektor i Grono Pedagogiczne Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym.

4. Okres trwania konkursu:
– Ogłoszenie konkursu: 03.09.2018r.
– Zakończenie konkursu: 19.06.2019r.
– Ogłoszenie wyników: 21.06.2019r.

5. Zasady konkursu: Konkurs skierowany jest do dzieci, które swoim zachowaniem będą wzorem dla innych. Przez cały okres trwania konkursu w poszczególnych grupach prowadzone są „Tablice wzorowego przedszkolaka”, na których dzieci gromadzić będą „znaczki” zdobywane za osiągnięcia dydaktyczne i właściwą postawę społeczną oraz aktywność w życiu przedszkola. Miano „Wzorowego Przedszkolaka” zdobędą dwie osoby z każdej grupy.

6. Nagrody:
Dla laureatów zostaną ufundowane pamiątkowe statuetki.