Rusza projekt „Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym”

28 lutego 2022

Miło nam poinformować, że od dnia 1 marca 2022r. Gmina Skarżysko Kościelne/Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym rozpoczyna realizację projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym”.

W ramach projektu powstanie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku Kościelnym. Rekrutacja na te nowe miejsca będzie prowadzona w okresie 1.03-31.03.2022r. W rekrutacji mogą wziąć udział wyłącznie dzieci w wieku 3-6 lat, zamieszkałe na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.

Projekt zakłada różnorodne formy wsparcia zarówno dla nowoprzyjmowanych dzieci, jak i dzieci, które już uczęszczają do Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym. Wszystkie dzieci, które w roku szkolnym 2022/2023 objęte będą opieką Przedszkola, będą mogły brać udział w realizowanych w ramach projektu dodatkowych zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, warsztatach teatralnych, plastyczno-technicznych czy wyjazdach edukacyjnych. Ponadto dla dzieci, które zostaną przyjęte na nowotworzone w ramach projektu miejsca przedszkolne, przewidziano zajęcia logopedyczne oraz z języka angielskiego. W projekcie założono też doskonalenie nauczycieli Przedszkola Samorządowego, którzy odbędą różnorodne kursy/szkolenia powiązane z ich pracą w przedszkolu i opieką nad dziećmi.

Wszelkich informacji na temat warunków rekrutacji oraz zasad uczestnictwa w projekcie udziela Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym. Zapraszamy do kontaktu!

Poniżej dostępny jest Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie oraz formularze zgłoszeniowe do projektu: dla dzieci nowoprzyjmowanych (załącznik nr 1) oraz  dla dzieci już uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym, które kontynuować będą opiekę w Przedszkolu w roku 2022/2023 (załącznik nr 2).

Do pobrania:

  • Załącznik nr 1 : Formularz zgłoszeniowy do projektu (Uczestnik – dziecko nowoprzyjmowane do przedszkola)
  • Załącznik nr 2 : Formularz zgłoszeniowy do projektu (Uczestnik – dziecko już uczęszczające do przedszkola)

Projekt „Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.03.2022 – 30.06.2023.