„Smakusie” i Magiczna Ściana

24 października 2022

Dzieci z grupy „Smakusie” poznają nowe technologie i ich zastosowanie w edukacji. Gry i zabawy z Magiczną Ścianą pobudzające dziecięcą kreatywność, spostrzegawczość i koordynację wzrokowo – ruchową.

Magiczną Ścianę zakupiono z Funduszy Europejskich w ramach projektu <<Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym>>