Stanowisko MEN. Co z rekrutacją do przedszkoli?

16 marca 2020

Rekrutacja do publicznych placówek wychowania przedszkolnego odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący. Zarówno w przypadku rekrutacji elektronicznej, jak i przypadku rekrutacji przeprowadzanej w sposób tradycyjny, wszystkie dotychczas ustalone procedury są nadal aktualne.

W sytuacji, gdy całe przedszkole lub szkoła są poddane kwarantannie – zgodnie ze wskazaniem Inspektora Sanitarnego, a nie jest prowadzona rekrutacja elektroniczna, rodzic powinien sprawdzić informacje zawarte na stronie internetowej przedszkola/szkoły lub urzędu gminy (miasta), a w dalszej kolejności skontaktować się z tym urzędem.