Terapia ręki w grupie „Zielone Jabłuszka”

15 marca 2023

Zajęcia z terapii ręki skierowane są do wszystkich dzieci, bez względu na to, czy mają nieprawidłowości w rozwoju motorycznym, ale też dla dzieci, które prawidłowo się rozwijają. Terapia ręki kojarzy się zazwyczaj z ćwiczeniami grafomotorycznymi, jednak jest to końcowy etap całej terapii, czyli „wisienka na torcie”. Aby dojść do ćwiczeń grafomotorycznych musimy zrealizować szereg elementów, zaczynając od motoryki dużej. W usprawnianiu ręki, nie chodzi o to, by dziecko miało ładny charakter pisma. Najważniejszy jest prawidłowy rozwój dziecka, osiągnięcie samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego, by mózg mógł funkcjonować sprawnie w obszarach odpowiedzialnych za ruch ręki.

Zajęcia z wykorzystaniem zdobytej wiedzy i umiejętności na szkoleniu finansowanym z Funduszy Europejskich w ramach projektu <<Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym>>