Trwałość projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym”

30 czerwca 2023

W dniu 30.06.2023 roku zakończono projekt pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym”, realizowany przez Gminę Skarżysko Kościelne/Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym w okresie 01.03.2022 – 30.06.2023 w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020, Oś 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe).

Realizator projektu oświadcza, że zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, przez min. 24 miesiące zostanie zachowana trwałość utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego, tj. 26 miejsc. 

Trwałość należy rozumieć jako instytucjonalną gotowość do zachowania utrzymania utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego. 

W ramach trwałości miejsc, Realizator projektu w ramach Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym, od 1 lipca 2023 roku, świadczyć będzie opiekę i wychowanie nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

Liczba miejsc funkcjonujących w ramach trwałości projektu: 26.