Udział „Smakusiów” w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Kreatywne Prace Plastyczne”

21 października 2022

Grupa „Smakusie” w tym roku szkolnym bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Kreatywne Prace Plastyczne”.

Październikowe zadanie: Wielokolorowy papier artystyczny drukowany folią bąbelkową zostało zrealizowane.

Pomoce plastyczne i plastyczno techniczne zakupiono z Funduszy Europejskich w ramach projektu <<Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym>>