UDZIAŁ W AKCJI „SPRZĄTANIE ŚWIATA”

18 września 2023

Dnia 15 września dzieci uczestniczyły w Akcji „Sprzątanie Świata”, której celem jest promowanie od najmłodszych lat zasad dbania o środowisko i uświadomienie im jak wiele dobrego człowiek może zrobić dla planety poprzez właściwe zachowanie. Nasi wychowankowie wyposażeni w rękawiczki jednorazowe i worki na śmieci wyruszyli w teren wokół przedszkola, aby go posprzątać. Akcja odbyła się w formie zabawy, dzieci dowiedziały się, że należy dbać o przyrodę, chronić ją, by korzystać z jej uroków.