Udział w konkursie „Rzuć palenie razem z nami”

3 grudnia 2021

Nasze przedszkole brało udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i Urząd Miasta w Skarżysku – Kamiennej pod hasłem: „Rzuć palenie razem z nami”.

Dzieci z grupy „Malinki” wspólnie z panią Anetą Działak wykonały pracę plastyczną na ten temat. Konkurs miał na celu promowanie wśród dzieci i ich rodziców zachowań korzystnych dla zdrowia wynikających z życia wolnego od nałogu tytoniowego.