Udział „Zielonych Jabłuszek” w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Gramy Zmysłami”

21 października 2022

Grupa „Zielone Jabłuszka” w tym roku szkolnym bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Gramy Zmysłami”, którego celem jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci, tworzenie odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowanie wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Pierwsze zadanie: ????SENSORYCZNY SPACER ????zostało zrealizowane ?