Ważna informacja

5 maja 2020

Drodzy Rodzice ! W trosce o bezpieczeństwo Waszych dzieci,  Rodziców oraz Nauczycieli i Pracowników Przedszkola  dyrektor Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym w porozumieniu z Organem Prowadzącym informuję, że nasza placówka nie będzie otworzona od 6 maja 2020r. W obecnych warunkach lokalowych i przy rygorystycznych wytycznych GIS,MEN, MZ nie ma możliwości uruchomienia pracy przedszkola. Nadal będziemy pracować z dziećmi zdalnie. Przedszkole zostanie uruchomione niezwłocznie, gdy będą na to odpowiednie warunki bezpieczeństwa. Rodzice zostali już poinformowani o w/w postanowieniach telefonicznie lub mailowo przez Wychowawczynie poszczególnych grup. O dacie wznowienia pracy placówki Rodzice zostaną poinformowani.