Ważne dla rodziców na zajęcia opiekuńczo wychowawcze od 08.06.2020

5 czerwca 2020

Procedura bezpieczeństwa na wypadek Covid-19

Szanowni Rodzice/Opiekunowie przekazujemy Państwu do zapoznania się procedurę bezpieczeństwa na wypadek Covid-19 w przedszkolu.

Od dnia 08.06.2020r. rozpoczynamy zajęcia opiekuńcze.

Zgłoszone dzieci (w ankietach lub telefonicznie) będą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych

PROCEDURA

Rodziców którzy planują przyprowadzić na zajęcia opiekuńcze dzieci prosimy niezwłocznie o złożenie poprawnie uzupełnionego załącznika nr 2 z procedury. Na podstawie przesłanych zgłoszeń, tworzone będą grupy według godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Każdy Rodzic jest zobligowany do złożenia deklaracji woli (załącznik nr 2 procedury) jeżeli dziecko będzie korzystać z zajęć opiekuńczych.

DEKLARACJE WOLI NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES MAILOWY PRZEDSZKOLA  www.przedszkole.sk@interia.pl  najpóźniej do 08.06.2020r. do godziny 8.00

 Najpóźniej w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola należy dostarczyć podpisany załącznik nr 1 procedury (każdego dnia po przyjściu do przedszkola) zawierający oświadczenia Rodzica/Prawnego opiekuna. Jednocześnie informujemy, że najlepiej złożyć oba załączniki jednocześnie drogą mailową.

Załączniki nr 1 i 2 są dostępne w procedurze ale również plik przesłano do rodziców mailowo.

Dzieci w przedszkolu powinny posiadać tylko swoje pantofle na zmianę oraz w worku ubranko na zmianę aby w razie potrzeby dziecko przebrać.

Nie będzie szczotkowania zębów w tym trudnym okresie nawet jednorazowymi szczoteczkami.

Stroje gimnastyczne są zbędne gdyż nie będzie gimnastyki korekcyjnej w formie tradycyjnej tylko nadal w formie zdalnego nauczania.

Rytmika, katecheza, język angielski, logopedia oraz terapia będą nadal w formie zdalnego nauczania.

 

 UWAGA:

Zgodnie z procedurą dzieci będą przyjmowane od rodziców z wiatrołapu. Rodzice nie wchodzą na teren szatni. Rodzice mają na twarzy maseczki. Dzieci powyżej 4 lat podczas pomiaru temperatury oraz dezynfekcji mają maseczki, które potem rodzice zabierają do domu. W wiatrołapie przy wejściu znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, którego należy użyć tuż po przekroczeniu progu przedszkola.

Dziecku mierzona jest temperatura następnie rodzic zabiera maseczkę dziecka do domu nie pozostawia maski w przedszkolu.

Dziecko w szatni wspierane jest przez pracownika obsługi i przeprowadzane do sali pod opiekę nauczyciela.

Ubrania każdego dziecka umieszczane są w worku foliowym, celem izolacji.

Godzina wyjścia dziecka z przedszkola jest bardzo istotna aby dziecko przygotować do wyjścia i przekazania rodzicowi.

Dzieci nie przynoszą żadnych zabawek i innych przedmiotów(w tym kart pracy, książeczek, malowanek) do przedszkola.

Wszystkie prace wykonywane przez dziecko w przedszkolu są zabierane do domu. Prace plastyczne z całego dnia w przedszkolu będą umieszczane w foliowej koszulce i zabierane do domu.

Dzieci przychodzą tylko zdrowe: bez podwyższonej temperatury (powyżej 37,5), bez kataru, kaszlu, zmian skórnych itp.

Dziecko z jakimkolwiek objawem choroby nie mogą przybywać w przedszkolu.

Procedura uwzględnia wytyczne MZ, GIS oraz MEN.