WYCIECZKA „Smakusiów”, „Cytrynek” i „Zielonych Jabłuszek” do Hula Parku w Radomiu

29 maja 2023

,Wyjazd edukacyjny finansowany  z Funduszy Europejskich w ramach projektu <<Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym>>