ZAJĘCIA KOLEŻEŃSKIE

10 października 2022

Dnia 30 września pani Magdalena Kloch z grupy „Cytrynki” przeprowadziła zajęcia koleżeńskie z okazji Dnia Chłopaka dla pań i dzieci z grupy „Smakusie”. Były zabawy z konkursami i zadaniami dla chłopców do wykonania. Zaangażowane zostały też dziewczynki, które częstowały chłopców słodkościami za udział w zadaniach i rozdawały opaski Supermana oraz dyplomy.