ZAJĘCIA KOLEŻEŃSKIE

22 maja 2023

Dnia 24 kwietnia pani Katarzyna Ciupa z grupy „Cytrynki” przeprowadziła zajęcia koleżeńskie dla pań i dzieci z grupy „Smakusie” pt. „Kosmos. Układ Słoneczny. Nie jesteśmy sami w kosmosie”.

Podczas zajęć dzieci poznały nazwy planet Układu Słonecznego oraz takie pojęcia jak Układ Słoneczny, orbita, planety, rakiety, kosmonauta. Doskonaliły również umiejętność liczenia, orientowania się w przestrzeni, w schemacie własnego ciała oraz na kartce. Na zakończenie na talerzykach papierowych wykonały pracę plastyczną pt. „Planety”.